Privacybeleid


1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch vastgelegd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Verder heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder "Recht op beperking van verwerking".

Analysetools en tools van derden
When visiting our website, statistical analyses may be made of your surfing behavior. This happens primarily using cookies and analytics. The analysis of your surfing behavior is usually anonymous, i.e. we will not be able to identify you from this data. You can object to this analysis or prevent it by not using certain tools. Detailed information can be found in the following privacy policy.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene informatie en verplichte informatie


AVG (Privacy)
The operators of this website take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data as confidential and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Please note that data transmitted via the internet (e.g. via email communication) may be subject to security breaches. Complete protection of your data from third-party access is not possible.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

B-Systeem GmbH
Bismarckstr. 19
78652 Deisslingen, Duitsland


Telefoon: +49(0)7420889889
E-mail: info@b-system.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 DSGVO)
Als de gegevensverwerking op basis van artikel 6 para. 1 is verlicht. e of f DSGVO, u hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of verwerking met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims ( Oppositie volgens Art 21 par. 1 DSGVO).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u met het doel van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens dan niet langer gebruikt voor directe reclame (bezwaar krachtens artikel 21 par. 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Bij inbreuken op de AVG hebben de betrokken personen het recht om een ​​beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, op hun werkplek of op de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt deze site een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Encrypted payments on this website
If you enter into a contract which requires you to send us your payment information (e.g. account number for direct debits), we will require this data to process your payment.

Betalingstransacties via het gebruikelijke betaalmiddel (Visa / MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van "http: //" in "https: //" en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn.

In the case of encrypted communication, any payment details you submit to us cannot be read by third parties.

Informatie, blokkeren, verwijderen en corrigeren
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment. Voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres.

Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, weigert, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van verwijderen.
Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, dan hebt u het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt in plaats van te worden verwijderd.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend onder Artikel 21 par. 1 DSGVO, moet er een balans worden gevonden tussen uw interesses en die van ons. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, kunnen deze gegevens - behalve de opslag ervan - alleen met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijke claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.

Oppositie tegen reclame-e-mails
We hereby expressly prohibit the use of contact data published in the context of website legal notice requirements with regard to sending promotional and informational materials not expressly requested. The website operator reserves the right to take specific legal action if unsolicited advertising material, such as email spam, is received.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies
Some of our web pages use cookies. Cookies do not harm your computer and do not contain any viruses. Cookies help make our website more user-friendly, efficient, and secure. Cookies are small text files that are stored on your computer and saved by your browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server logbestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres
  • Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 (1) f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen we de gegevens die u op het formulier hebt ingevuld, inclusief de contactgegevens die u hebt verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), opgeslagen en verwerkt door ons voor het verwerken van uw verzoek. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 verlicht. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In Allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art 6 Abs.1 lit. a DSGVO) und / oder auf unseren berechtigten Interessen (Art.6 Abs.1 lit. f DSGVO), da wir ein berechtigtes Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen haben.

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen - insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen - bleiben unberührt.

Registratie op deze site
U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt aangemeld. De verplichte informatie die bij de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

To inform you about important changes such as those within the scope of our site or technical changes, we will use the email address specified during registration.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Processing of data (customer and contract data)
We collect, process, and use personal data only insofar as it is necessary to establish, or modify legal relationships with us (master data). This is done based on Art. 6 (1) (b) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract. We collect, process and use your personal data when accessing our website (usage data) only to the extent required to enable you to access our service or to bill you for the same.

Collected customer data shall be deleted after completion of the order or termination of the business relationship. Legal retention periods remain unaffected.

Data transmitted when entering into a contract with online shops, retailers, and mail order
We transmit personally identifiable data to third parties only to the extent required to fulfill the terms of your contract, for example, to companies entrusted to deliver goods to your location or banks entrusted to process your payments. Your data will not be transmitted for any other purpose unless you have given your express permission to do so. Your data will not be disclosed to third parties for advertising purposes without your express consent.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van het contract voor diensten en digitale inhoud
Wij geven alleen persoonlijke gegevens door aan derden indien dit noodzakelijk is binnen het kader van het contract, bijvoorbeeld aan de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling.

Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, doet zich niet voor.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

 

4. Sociale media

 

Instagram-plug-in
Functies van de service Instagram zijn aan onze kanten geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de knop Instagram te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Instagram ontvangen.

Het gebruik van de Instagram-plug-in is gebaseerd op artikel 6 par. 1 verlicht. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de sociale media.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn-plug-in
Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. Provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.

Telkens wanneer u een van onze pagina's bezoekt die LinkedIn-functies bevat, maakt deze verbinding met LinkedIn-servers. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op 'Aanbevelingsknop' van LinkedIn klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan u en uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Het gebruik van de LinkedIn-plug-in is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plugin
Onze website maakt gebruik van de functies van het netwerk XING. Aanbieder is XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer u een van onze sites bezoekt die XING-functies bevat, maakt deze verbinding met XING-servers. Een opslag van persoonlijke gegevens wordt niet gedaan met onze kennis. In het bijzonder worden geen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag geëvalueerd.

De XING-plug-in wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de XING-verklaring inzake gegevensbescherming op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

5. Analysetools en advertenties


Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analyse-tool zijn gebaseerd op artikel 6 par. 1 verlicht. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP anonymization
We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plugin
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Objecting to the collection of data
U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

orderverwerking
We hebben een orderverwerkingscontract met Google afgesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demographic data collection by Google Analytics
This website uses Google Analytics' demographic features. This allows reports to be generated containing statements about the age, gender, and interests of site visitors. This data comes from interest-based advertising from Google and third-party visitor data. This collected data cannot be attributed to any specific individual person. You can disable this feature at any time by adjusting the ads settings in your Google account or you can forbid the collection of your data by Google Analytics as described in the section "Refusal of data collection".

bewaartijd
Gegevens die door Google op gebruikers- en gebeurtenisniveau zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. User ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

WordPress-statistieken
Deze website maakt gebruik van de WordPress-toolstatistieken om bezoekersverkeer statistisch te analyseren. Provider is de Automattic Inc., 60 29th Straat #343, San Francisco, CA 94110-4929, Verenigde Staten.

WordPress Stats maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd na verwerking en vóór opslag.

"WordPress Stats"-cookies blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert.

De opslag van "WordPress Stats"-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de anonieme analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en ingeschakeld bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor de toekomst door een opt-out-cookie in uw browser in te stellen door op deze link te klikken: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Google Analytics Remarketing
Our websites use the features of Google Analytics Remarketing combined with the cross-device capabilities of Google AdWords and DoubleClick. This service is provided by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

This feature makes it possible to link target audiences for promotional marketing created with Google Analytics Remarketing to the cross-device capabilities of Google AdWords and Google DoubleClick. This allows advertising to be displayed based on your personal interests, identified based on your previous usage and surfing behavior on one device (e.g. your mobile phone), on other devices (such as a tablet or computer).

Once you have given your consent, Google will associate your web and app browsing history with your Google Account for this purpose. That way, any device that signs in to your Google Account can use the same personalized promotional messaging.

To support this feature, Google Analytics collects Google-authenticated IDs of users that are temporarily linked to our Google Analytics data to define and create audiences for cross-device ad promotion.

U kunt permanent bezwaar maken tegen apparaatoverschrijdende remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

The aggregation of the data collected in your Google Account data is based solely on your consent, which you may give or withdraw from Google per Art. 6 (1) (a) DSGVO. For data collection operations not merged into your Google Account (for example, because you do not have a Google Account or have objected to the merge), the collection of data is based on Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analyzing anonymous user behavior for promotional purposes.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsvoorschriften vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords and Google Conversion Tracking
This website uses Google AdWords. AdWords is an online advertising program from Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").

As part of Google AdWords, we use so-called conversion tracking. When you click on an ad served by Google, a conversion tracking cookie is set. Cookies are small text files that your internet browser stores on your computer. These cookies expire after 30 days and are not used for personal identification of the user. Should the user visit certain pages of the website and the cookie has not yet expired, Google and the website can tell that the user clicked on the ad and proceeded to that page.

Each Google AdWords advertiser has a different cookie. Thus, cookies cannot be tracked using the website of an AdWords advertiser. The information obtained using the conversion cookie is used to create conversion statistics for the AdWords advertisers who have opted for conversion tracking. Customers are told the total number of users who clicked on their ad and were redirected to a conversion tracking tag page. However, advertisers do not obtain any information that can be used to personally identify users. If you do not want to participate in tracking, you can opt-out of this by easily disabling the Google Conversion Tracking cookie by changing your browser settings. In doing so, you will not be included in the conversion tracking statistics.

De opslag van "conversiecookies" en het gebruik van deze trackingtool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.


6. Nieuwsbrief


Newsletter data
Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 par. 1 lit. a DSGVO). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link "Abonnement opzeggen" in de nieuwsbrief. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austraung aus dem Nieuwsbrief gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden bleiben hiervon unberührt.

MailChimp
Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het verzenden van nieuwsbrieven. Provider is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, 5000 Suite, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert ten behoeve van nieuwsbriefabonnementen (bijv. E-mailadressen), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp is gecertificeerd onder het EU-VS privacyschild. Het privacyschild is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om ervoor te zorgen dat de Europese privacystandaarden in de Verenigde Staten worden nageleefd.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die is verzonden door MailChimp, maakt een bestand in de e-mail (webbeacon genaamd) verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Op deze manier kunt u bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bijv. Tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvanger.

Als u geen analyse door MailChimp wenst, kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden we een link in elk nieuwsbriefbericht. Bovendien kunt u zich direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

Data processing is based on Art. 6 (1) (a) DSGVO. You may revoke your consent at any time by unsubscribing to the newsletter. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austerschung aus dem Nieuwsbrief gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters sowohl von unseren Servern als auch von den Servern von MailChimp gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden bleiben hiervon unberührt.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Voltooiing van een overeenkomst voor gegevensverwerking

We hebben een zogenaamde "gegevensverwerkingsovereenkomst" gesloten met MailChimp, waarin we MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

SalesViewer

Auf dieser Webseite werden mit der SalesViewer®-Technologie der SalesViewer® GmbH auf Grundlage berechtigter Interessen des Webseitenbetreibers (Art. 6 Abs.1 lit.f DSGVO) Daten zu Marketing-, Marktforschungs- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert.

Hierzu wird ein javascript-basierter Code eingesetzt, der zur Erhebung unternehmensbezogener Daten und der entsprechenden Nutzung dient. Die mit dieser Technologie erhobenen Daten werden über eine nicht rückrechenbare Einwegfunktion (sog. Hashing) verschlüsselt. Die Daten werden unmittelbar pseudonymisiert und nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren.

Die im Rahmen von Salesviewer® gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden, indem Sie bitte diesen Link https://www.salesviewer.com/opt-out anklicken, um die Erfassung durch SalesViewer® innerhalb dieser Webseite zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-out-Cookie für diese Webseite auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken.

Druppelen
We gebruiken de Amerikaanse provider Drip als (verzend)serviceprovider voor geautomatiseerde e-mailworkflows. U kunt het gezamenlijke privacybeleid van Drip en Leadpages hier bekijken: https://www.drip.com/privacy
 

Paperform
Wij gebruiken formulieren op basis van Paperform, een dienst van Paperform Pty. ltd – 64 Tabrett St – Banksia, NSW 2216 Australië (“Paperform”). Wanneer u onze website bezoekt, maakt Paperform verbinding met een server van Paperform Pty. ltd hier. Het bedrijf leert dus uw IP-adres en de pagina die u hebt bezocht. Als u gegevens in zo'n formulier invoert, worden deze pas naar Paperform overgedragen als u het formulier met een bijbehorende knop indient. 

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Paperform: https://paperform.co/privacy.

 


7. Plug-ins en hulpmiddelen


YouTube mit erweitertem Datenschutz
Unsere Website nutzt Plugins der Website YouTube. Betreiber der Seiten is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wir nutzen YouTube im erweiterten Datenschutzmodus. Dieser Modus bewirkt laut YouTube, dass YouTube-startpagina Help en update Dieser Website speichert, bevor diese sich das Video bekijken. Die Weitergabe von Daten een YouTube-partner wird durch den erweiterten Datenschutzmodus hingegen nicht zwingend ausgeschlossen. So stellt YouTube - unabhängig davon, ob Sie sich ein Video ansehen - eine Verbindung zum Google DoubleClick-Netzwerk her.

Sobald Sie ein YouTube-Video downloaden en downloaden Website starten, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Des Weiteren kann YouTube nach Starten eines Videos verschiedene Cookies auf Ihrem Endgerät speichern. Mit Hilfe dieser Cookies kann YouTube Informatie over über Besucher unserer Website erhalten. Diese Informationen werden ua verwendet, um Videostatistiken zu erfassen, die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern und Betrugsversuchen vorzubeugen. Die Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen.

Gegebenenfalls können nach dem Starten met YouTube-video's weitere Datenverarbeitungsvorgänge ausgelöst werden, auf die wir keinen Einfluss haben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 (1) (f) AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming op YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo
Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. De Vimeo-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Daarnaast verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als je niet bent ingelogd op Vimeo of geen Vimeo-account hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo-server in de VS.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat uw surfgedrag rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw Vimeo-account.

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts
Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts van Google. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om tekst en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website is benaderd via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 (1) (f) AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps (met toestemming)
Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartenservice via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Om de gegevensbescherming op onze website te garanderen, is Google Maps gedeactiveerd wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. Een directe verbinding met de Google-servers wordt alleen tot stand gebracht als u Google Maps zelf activeert (toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Hiermee wordt voorkomen dat uw gegevens bij het eerste bezoek aan de site naar Google worden verzonden.

Na activering slaat Google Maps uw IP-adres op. Dit wordt dan meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht na activering van Google Maps.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

8. Zahlungsanbieter und Reseller


PayPal
Our website accepts payments via PayPal. The provider of this service is PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

If you select payment via PayPal, the payment data you provide will be supplied to PayPal based on Art. 6 (1) (a) (Consent) and Art. 6 (1) (b) DSGVO (Processing for contract purposes). You have the option to revoke your consent at any time with future effect. It does not affect the processing of data previously collected.

 

9. Eigen diensten


Bewerbungen
Wij bieden je de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces zijn verzameld. Wij verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw gerelateerde persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen in het kader van sollicitatiegesprekken, enz.), voor zover dit nodig is om te beslissen over het aangaan van een arbeidsverhouding. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG-nieuw volgens de Duitse wet (aangaan van een arbeidsrelatie), art. 6 lid 1 lit. b AVG (algemene contractinitiatie) en - als u uw toestemming hebt gegeven - art. 6 lid 1 lit. a AVG . De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan personen binnen ons bedrijf die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de aanvraag succesvol is, worden de gegevens die u indient verwerkt op basis van artikel 26 BDSG-nieuw en artikel 6, lid 1, lit. b AVG opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen met het oog op het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Als we u geen jobaanbieding kunnen doen, u een jobaanbieding afwijst, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt of ons vraagt ​​om de gegevens te verwijderen, worden de door u verzonden gegevens, inclusief eventuele resterende fysieke sollicitatiedocumenten, maximaal 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure wordt bewaard of bewaard (bewaartermijn) om de details van de sollicitatieprocedure te kunnen begrijpen in geval van discrepanties (Artikel 6 (1) (f) AVG ).

U KUNT BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG ALS U REDELIJKE BELANGEN HEBT DIE ONZE BELANGEN OVERSCHRIJDEN.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij er een wettelijke bewaarplicht is of een andere wettelijke reden voor verdere opslag. Als blijkt dat het nodig is om uw gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn op te slaan (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), worden deze pas verwijderd als de gegevens niet meer relevant zijn. Andere wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

 

nemen Contact bij ons.

juli 2021

B-systeem inbouwsituatie

Installatiebehuizing voor alle situaties

Zichtbaar beton, metselwerk of gipsplaten: inbouwluidsprekers presteren het best met inbouwbehuizingen van B-System.

B-systeem thuis

Nieuws

Nieuws en updates over onze producten, oplossingen en ons bedrijf vindt u hier.

b-systeem-vlag-contact2

We helpen je graag verder als je vragen hebt!

Wilt u advies of wilt u een project uitvoeren? Schrijf ons - we kijken uit naar uw bericht!

Contact

B-Systeem GmbH
Bismarckstr. 19
78652 Deisslingen, Duitsland
Duitsland 

+ 49 (0) 7420 889 889

Backbox-zoeker
B-System backbox finder teaser
Downloads
B systeem downloads

Wij adviseren u graag in het Duits, Engels, Italiaans en Frans.

Ben je geïnteresseerd in nieuws? Abonneer op onze nieuwsbrief

© 2021 B-System GmbH       Privacybeleid       AVG (Privacy) 

Volg ons

B-systeem-Made-in-Germany
MADE IN GERMANY